کابینت(قاب)

قاب تابلو روان از جمله قطعات مورد استفاده در ساخت تابلو روان LED می باشد که کیفیت و شکل ظاهری آن تاثیر بسزایی در زیبایی،استحکام و نمای کلی تابلو LED دارد.چرا که قاب تابلو ال ای دی در واقع باکسی است که قطعات تابلو روان LED ،شامل ماژول LED،پاور تابلوروان و کنترلر تابلو روان درونش قرار می گیرند. قاب تابلو روان که به آن کابینت تابلو روان و یا فریم تابلو ال ای دی هم می گویند از جنس ورق فلزی است که با رنگ الکترو استاتیک (کوره ای) محافظت شده است .این نوع قاب علاوه بر نگهداری قطعات تابلو روان و تلویزیون شهری ضد آب بوده و باعث می شود از نفوذ آب و گرد و غبار به قطعات تابلو جلوگیری شود و تابلو از ضربه های احتمالی هنگام حمل و نقل محافظت گردد.
در صورت پایین بودن کیفیت قاب تابلو روان و بروز هرگونه مشکل و یا ایراد فنی کل تابلو شکل ظاهری نامناسبی پیدا خواهد نمود و امکان دارد به قطعات هم آسیب برساند.
قاب تابلو روان می تواند در سایز بندی های مختلف و با توجه به نیاز , کاربرد هر شخص ساخته شود و مورد استفاده مصرف کننده قرار گیرد. فریم تابلو روان به جهت زیبایی و استحکام بیشتر تابلو از هر سمت تابلو ال ای دی به اندازه ۵ سانتیمتر حاشیه دارد که به ابعاد کل فریم تابلو اضافه می گردد.در این میان در بعضی از مکان ها به دلیل محدودیت فضایی که دارند با توجه به درخواست و نیاز مشتری امکان ساخت نوع دیگری از کابینت تابلو روان وجود دارد که بدون حاشیه می باشد که به این نوع از قاب ،قاب بدون فریم تابلو روان می گویند.

ابعاد قاب تابلو روان به شرح زیر است .

۷۴*۴۲ ۷۴*۵۸ ۷۴*۷۴ ۷۴*۹۰ ۷۴*۱۰۶ ۷۴*۱۲۲ ۷۴*۱۳۸ ۷۴*۱۵۴ ۷۴*۱۷۰ ۷۴*۱۸۶
۱۰۶*۴۲ ۱۰۶*۵۸ ۱۰۶*۷۴ ۱۰۶*۹۰ ۱۰۶*۱۰۶ ۱۰۶*۱۲۲ ۱۰۶*۱۳۸ ۱۰۶*۱۵۴ ۱۰۶*۱۷۰ ۱۰۶*۱۸۶
۱۳۸*۴۲ ۱۳۸*۵۸ ۱۳۸*۷۴ ۱۳۸*۹۰ ۱۳۸*۱۰۶ ۱۳۸*۱۲۲ ۱۳۸*۱۳۸ ۱۳۸*۱۵۴ ۱۳۸*۱۷۰ ۱۳۸*۱۸۶
۱۷۰*۴۲ ۱۷۰*۵۸ ۱۷۰*۷۴ ۱۷۰*۹۰ ۱۷۰*۱۰۶ ۱۷۰*۱۲۲ ۱۷۰*۱۳۸ ۱۷۰*۱۵۴ ۱۷۰*۱۷۰ ۱۷۰*۱۸۶
۲۰۲*۴۲ ۲۰۲*۵۸ ۲۰۲*۷۴ ۲۰۲*۹۰ ۲۰۲*۱۰۶ ۲۰۲*۱۲۲ ۲۰۲*۱۳۸ ۲۰۲*۱۵۴ ۲۰۲*۱۷۰ ۲۰۲*۱۸۶
۲۳۴*۴۲ ۲۳۴*۵۸ ۲۳۴*۷۴ ۲۳۴*۹۰ ۲۳۴*۱۰۶ ۲۳۴*۱۲۲ ۲۳۴*۱۳۸ ۲۳۴*۱۵۴ ۲۳۴*۱۷۰ ۲۳۴*۱۸۶
۲۶۶*۴۲ ۲۶۶*۵۸ ۲۶۶*۷۴ ۲۶۶*۹۰ ۲۶۶*۱۰۶ ۲۶۶*۱۲۲ ۲۶۶*۱۳۸ ۲۶۶*۱۵۴ ۲۶۶*۱۷۰ ۲۶۶*۱۸۶
۲۹۸*۴۲ ۲۹۸*۵۸ ۲۹۸*۷۴ ۲۹۸*۹۰ ۲۹۸*۱۰۶ ۲۹۸*۱۲۲ ۲۹۸*۱۳۸ ۲۹۸*۱۵۴ ۲۹۸*۱۷۰ ۲۹۸*۱۸۶
۳۳۰*۴۲ ۳۳۰*۵۸ ۳۳۰*۷۴ ۳۳۰*۹۰ ۳۳۰*۱۰۶ ۳۳۰*۱۲۲ ۳۳۰*۱۳۸ ۳۳۰*۱۵۴ ۳۳۰*۱۷۰ ۳۳۰*۱۸۶
۳۶۲*۴۲ ۳۶۲*۵۸ ۳۶۲*۷۴ ۳۶۲*۹۰ ۳۶۲*۱۰۶ ۳۶۲*۱۲۲ ۳۶۲*۱۳۸ ۳۶۲*۱۵۴ ۳۶۲*۱۷۰ ۳۶۲*۱۸۶